Referat af Generalforsamlingen d. 12. januar

Written on januar 25, 2016 at 16:11, by Categories: Indlæg

Så er referatet, fra generalforsamlingen d. 12 januar 2016,  klart til alle: Referat gf dyrdilmyri 12-1-2015-16

Bestyrelsen ser således ud efter generalforsamlingen:
Vivienne Bach Carlsen, formand
Susanne Broe Lundgren, kasserer
Karen Gamst Pedersen
Ingborg Holm
Eva Grout

Suppleant: Ivar Søeborg

Udvalgsformænd mm:

Turudvalg: Pia Dahl, bistået af Maiken Maichovic Keogh
Stævneudvalg: Ivar Søeborg
Kursusudvalg: Ingborg Holm. I praksis vil foredrag dog fremover blive varetaget af en tværgående gruppe i mellem Dagfari, Hildingur og Dyrdilmyri. Fra Dyrdilmyri deltager Karen Gamst Pedersen.
Junior/ungdomsudvalg: Eva Grout
Webmaster: Sasha Nellemose

Udvalget for Pinsestævnet: Ivar Søeborg og Carlos Møller San Pedro

Ungdomsstævnet: Eva Grout

Kasserer for Ishesten: Jeanette Vetlov og Carlos Møller

Ishesten: Maiken Maichovic Keogh