Generalforsamling i Dyrdilmyri Torsdag den 13. november

Written on september 10, 2014 at 20:14, by Categories: Indlæg

Generalforsamling i Dyrdilmyri Torsdag den 13. november 2014 kl. 19.00
Mødested: Rytterstuen på Fogedgaarden, Vejbyvej 4, 3220 Tisvilde

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling i Dyrdilmyri. Traditionen tro holder vi Generalforsamlingen i rytterstuen på Fogedgaarden og foreningen er vært for et let traktement i forbindelse mødet.

Som du kan se af dagsordenen er der en række bestyrelsesposter og udvalgsposter der skal besættes, derfor vil det være super dejligt, hvis interesserede medlemmer melder sig. Husk – jo flere der deltager i foreningsarbejdet, jo lettere bliver det for alle.

Vi håber så mange som muligt af vore medlemmer vil troppe op og være med til at sætte kursen for foreningen i det kommende år.

 

Dagsorden for generalforsamlingen er ifølge vedtægterne:

1: Valg af dirigent og referent.

2: Konstatering af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret.

3: Fremlæggelse af Bestyrelsens beretning til godkendelse.

4: Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Regnskabet vil kunne downloades 1 uge før generalforsamling på foreningens hjemmeside

5: Valg til bestyrelse og valg af suppleant
Formand (Carlos Møller-S.P. – På valg)
Kasserer (Susanne Broe Lundgren –Ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem 1 (Karen Gamst Pedersen – På valg)
Bestyrelsesmedlem 2 (Vivienne Bach Carlsen – På valg)
Bestyrelsesmedlem 3 (Daniel De Visme – Ikke på valg)
Suppleant (Ivar Søborg – Ikke på valg)

6: Valg af revisor.
Ove Lorentsen –  På valg

7: Valg af formænd for arbejdsudvalg:
Turudvalgs formand
Stævneudvalgs formand
Kursusudvalgs formand
Junior/Ungdomsudvalg
Webmaster

Valg af Dyrdilmyri repræsentant i Pinsestævnet 2014
Valg af Dyrdilmyris repræsentant i Ungdomsstævnet 2014

8: Fastsættelse af kontingent.

9: Indkomne forslag.

10: Eventuelt.
Emner behandlet under eventuelt kan ikke tages til afstemning.

 

Eventuelle forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. November 2014.

 

Vi glæder os til at se jer alle

Venlig Hilsen

Bestyrelsen i Dyrdilmyri