Dyrdilmyri stævner 2014

Written on februar 12, 2014 at 20:07, by Categories: Indlæg

Så er stævneplanen for 2014 på plads og tilpasset den nye stævnestruktur, dikteret af DI, samt de nye regler for rytterlicens.

Som i måske har set har DI med virkning fra 1. januar 2014 indført en ny stævnestruktur, der i hovedtræk går ud på følgende:

Klasserne er blevet delt op i grupper:

Gruppe A = 4.1, 5.1, T1, T2 – Der er nu kvalifikationskrav til disse klasser – kvalifikationskrav er DM udtagelseskarakter 2014 -0,5 opnået i gruppe B eller som resultater opnået i gruppe A eller B fra og med DM 2013. Denne gruppe er ligeledes kvalifikationsklasser til DM – se mere på http://www.islandshest.dk/sport/elite/ )

Kvalifikationskravene for tilmelding til klasserne i gruppe A er i 2014:

Senior Ungdom Junior
T1      5,80     5,60       5,10
T2      5,60     5,40      4,90
4.1     5,80     5,60      5,10
5.1     5,20     5,00      4,60

Gruppe B = 4.2, 5.2, T3, T4 – Disse klasser er kvalifikationsklasser til gruppe A

Gruppe C = 4.3, 4.5, T5, T8

Alle resultater fra grupperne A, B og C optages fra i år på DRL (Den danske rangliste). Denne er i år blevet udvidet med mellem og lette klasser. Det kræver direkte DI medlemskab at købe rytterlicens til alle DRL klasser.

Endelig er der en gruppe D, der er alle klasser der ikke indberettes til DRL, eller når der rides på baner der ikke er godkendt af DI. Skulle du være interesseret i at læse detaljerne om stævnestruktur, baner og dommerbesætning kan du finde det på: http://www.islandshest.dk/sport/staevneridning-i-danmark/

Bemærk, at ved stævner, hvor der rides klasser fra både Gruppe A og B skal stævnet være tilrettelagt således at ryttere der opnår kvalifikationskravet til gruppe A kan vælge ikke at ride finale i klassen fra gruppe B, men i stedet starte i udtagelsen i tilsvarende klassen i gruppe A. Dette vil tælle som at starte i en ny klasse og udløse nyt deltagergebyr for ridning af denne klasse.

På baggrund af ovenstående regler har vi valgt at arrangere de 7 stævner, Dyrdilmyri afholder i 2014 med følgende grupper og klasser:

Vi har valgt at arrangere vore stævner, så lette og mellemklasser kan rides som hidtil, med en rytterlicens der ikke kræver direkte DI medlemskab – T5, T8, 4.3 og 4.5 rides som D stævner.

12. – 13. april 2014 – Klubstævne 1 (A+B+D)
Klasser DRL: T1, T3, T2, T4, 5.1, 5.2, 4.1, 4.2
Øvrige Klasser: T5, 4.3
Maks 170 starter.

26. – 27. april 2014 – Det sjællandske ungdomsstævne 2014 (A+B+D)
Klasser DRL: T1, T3, T2, T4, 5.1, 5.2, 4.1, 4.2
Øvrige Klasser: T5, T8, 4.3, 4.5

3. – 4. maj 2014 – D-stævne
Klasser: T5, T8, 4.3, 4.5
Maks 170 starter.

24. – 25. maj 2014 – Klubstævne 2 (A+B+D)
Klasser DRL: T1, T3, T2, T4, 5.1, 5.2, 4.1, 4.2
Øvrige Klasser: T5, 4.3
Maks 170 starter.

7. – 9. juni 2014 – Pinsestævnet/Sjællandsmesterskabet (A+B+D)
Klasser DRL : T1, T3, T2, T4, 5.1, 5.2 , 4.1, 4.2 , P1, P2, PP1
Øvrige Klasser: T5, T8, 4.3, 4.5
Maks 240 starter + pas.

23. – 24. august 2014 – Dyrdilmyri Høststævne (A+B+D)
Klasser DRL: T1, T3, T2, T4, 5.1, 5.2, 4.1, 4.2
Øvrige Klasser: T5, T8, 4.3, 4.5
Maks 170 starter.

6. – 7. september 2014 – Dyrdilmyri Klubmesterskab (B+D)
Klasser DRL: T3, T4, 4.2
Øvrige klasser: T5, T8, 5.2, 4.3, 4.5 (5.2 tæller ikke til DRL, da bane er 200m)
Maks 170 starter.

Alle stævner er tilmeldt Ishesteligaen

I lighed med tidligere år vil tilmelding til stævnerne åbne 1 måned før stævnet, kl 20:00.

Dyrdilmyri medlemmer vil have 24 timers fortrinsret til tilmelding ved alle klubstævner (ikke Pinsestævne og DSU)

Du kan finde yderligere information om stævnerne på de links der er sat ind i højre side af Dyrdilmyris nye hjemmeside på www.dyrdilmyri.dk. Dommerbesætning og yderligere information om stævnerne vil blive sat på, så snart vi har dem på plads.
Det vil i år blive lidt dyrere at deltage i stævnerne, da de nye regler vedrørende dommerbemanding, gebyrer for DRL stævner og brug af FEIF dommere vil øge omkostningerne.

Venlig Hilsen
Stævneudvalget/DSU/Formanden