Dommersekretærkursus med fin deltagelse

Written on marts 8, 2017 at 18:18, by Categories: Indlæg

24 engagerede kursister fulgte interesseret med, da FEIF dommer Lise Galskov på dygtig vis fortalte om dommergerningen  og sekretærernes opgave under bedømmelserne. Dommersedler blev gennemgået og forklaret og Lise gjorde meget ud af at fortælle, at man bare skulle kaste sig ud i det. De fleste dommere er forstående og hjælpsomme, hvis der opstår problemer. F.eks. tæller nogle af opgaverne i forskellige klasser dobbelt. Det er vigtigt at tjekke sammentællingen  – og et lille fif var, at lægge tallene løbende sammen. Det kan være stressende både for dommer og sekretær, når man på meget kort tid skal nå at se og bedømme 3-5 ekvipager af gangen.

Udover selve sekretæropgaven fortalte Lise også om, hvad dommerne ser efter, både på og uden for banen.  Sluttelig opfordrede Lise til at flere uddanner sig til dommer. Der mangler ofte dommere til stævner, så det vil være kærkomment, hvis flere meldte sig under fanerne. På DI’s hjemmeside kan man læse mere om uddannelsen.

Tak til Lise for et inspirerende og lærerigt kursus – og tak til deltagerne for stor spørgelyst og interesse. Og tak til Birgitte Langvad for lån af de meget fine faciliteter.